I piątki i soboty miesiąca czytaj

Brak możliwości przyjęcia komunii św. w czasie epidemii nie przerywa praktyk I piątków i sobót!