Intencje Mszy św. (12.07 – 18.07.2021) czytaj

12.07. (poniedziałek)
8.00

13.07. (wtorek)
8.00
18.00

14.07. (środa)
8.00

15.07. (czwartek)
8.00 + Mieczysława Szatańskiego w miesiąc po śm.

16.07. (piątek)
8.00 + dusze w czyśćcu cierpiące

17.07. (sobota)
8.00 + Zofii Nowak w 1 r. śm.

18.07. (niedziela)
9.00 zajęte p. Słodownik
11.30 + Alicji, Henryka Aniszewskich, zm. z rodziny
18.00 + Ryszarda Gliwińskiego, zm. z r. Jagodzińskich