Intencje Mszy św. (8.05.2023 – 14.05.2023) czytaj

8.05. (poniedziałek)
8.00 + Marii Świątek w 56 r. śm. Franciszka Świątka
+ Marka, Eugeniusza Słodownik

9.05. (wtorek)
8.00 o łaskę wytrwałości
18.00 + zm. z r. Burlińskich i Natorskich

10.05. (środa)
8.00
18.00 + Stanisława Staniaszka z ok. imienin, Janiny, Władysława Szostak

11.05. (czwartek)
8.00 + Zdzisława Królaka w miesiąc po śm.
18.00 + Marka Gągola

12.05. (piątek)
8.00 + Florentyny Czyżewskiej, Agnieszki, Piotra Kamińskich
18.00 + Jana Zalewskiego, Stanisława, Zofii, Tadeusza, Zofii Ludwiczuków, zm. z r. Ludwiczuków, Gmitruków, Radzionków, Horoszków, Władysława Arczewskiego

13.05. (sobota)
8.00 + Zofii, Bronisława, zm. z r. Lechickich, Niedźwiedziów i Lutków
18.00 Dziękczynno-błagalna o potrzebne łaski dla sióstr i braci Żywego Różańca i ich rodzin /intencja Róży św. Jana Pawła II/

14.05. (niedziela)
9.00 + Władysławy, Franciszka, Ryszarda Wąsowskich
11.30 + Marianny w 17 r. śm. Henryka Sikorskich, Zofii, Feliksa Kaska, Marianny Biernat
18.00 zajęte p. Sadoch