Intencje Mszy św. (9.10.2023 – 15.10.2023) czytaj

9.10. (poniedziałek)
8.00 + Zygmunta Szeremety w 6 r. śm. Krystyny Czerwonka, Czesławy Jana Owczarczyk, zm. z r. Owczarczyków i Szeremetów
18.00 + Marianny Krupa 9

10.10. (wtorek)
8.00 + Marianny, Eugeniusza Fiedor
18.00 + Marka Kurka w 3 r. śm.

11.10. (środa)
8.00 + Marka Gągola
18.00 + Zdzisława Oleksego w 12 r. śm. Stefanii, Bogusława, zm. z r Oleksych i Szaniawskich

12.10. (czwartek)
8.00 o Boże błog. dla Franciszka w 80 r. urodzin
18.00 + Feliksa, Genowefy, Henryka Milewskich, Henryka, Ireny Orłowskich

13.10. (piątek)
8.00 Grażyny Sroczyńskiej
18.00 zajęte p. Kupska

14.10. (sobota)
8.00 Heleny Domańskiej w 47 r. śm. zm. z r. Domańskich, Kielaków i Lubów
18.00 o Boże błog. dla Zofii i Mariana w 60 r. ślubu i dla Amelii i Michała w 8 r. ślubu

15.10. (niedziela)
9.00 + Zofii, Kazimierza Dobosz
11.30 + Marka Spodara w 18 r. śm.
18.00 zajęte p. Zychowicz