Ogłoszenia duszpasterskie – 16 maja 2020 czytaj

Wniebowstąpienie Pańskie

  1. W przyszłą niedzielę – 23 maja – Uroczystość Zesłania Ducha św. Zgodnie z zapowiedzią w tym dniu rozpocznie się peregrynacja Ikony św. Rodziny po domach naszej parafii. W roku św. Rodziny i św. Józefa przez to nawiedzenie pragniemy ożywić i umocnić wiarę w naszych rodzinach, nadzieję i miłość. Szczególnie po doświadczeniach związanych z epidemią potrzebujemy wsparcia i umocnienia naszych rodzin przez „zapatrzenie się” w przykład św. Rodziny. Wraz z ikoną będzie wędrowała księga , w której proszę wpisywać intencje w których będziemy się modlić w Mszy św. na zakończenie nawiedzenia poszczególnych wiosek i ulic.Rozpoczynamy od Rudnika i w czasie Mszy św. o godz. 11.30 przedstawiciele tej wioski zabiorą ikonę. W czasie tej Mszy św. będziemy chcieli ogarnąć serdeczną modlitwą nasze matki, tak żyjące jak zmarłe.To nawiedzenie rozpoczyna także czas dziewięcioletniej nowenny, która ma nas duchowo przygotować na rok 2029, w którym będziemy obchodzić 400-lecie konsekracji naszego kościoła. Mam nadzieję, że to tego roku uda się nam zakończyć prace związane z remontami i konserwacją naszej świątyni. Mam także nadzieję, że do tego roku uda się nam postawić w prezbiterium stały kamienny ołtarz, który byłby konsekrowany w 400-lecie konsekracji kościoła i dopełniał całości prac prowadzonych w kościele od 2012 roku. Takie są perspektywy i zamierzenia na najbliższe lata, które powierzamy św. Rodzinie i św. Janowi Chrzcicielowi – patronowi naszej wspólnoty.
  2. Cieszymy się od dzisiaj widokiem odtworzonych rewersów Mistrza Lazarusa. Przedstawiających cztery sceny z życia Jana Chrzciciela, które dzięki złoconym ramom pozwalają nam także w pełni odtworzyć widok „zamkniętego” tryptyku. Zostaną one poświęcone w czasie uroczystości odpustowych – 20 czerwca – przez ks. bpa Romualda Kamińskiego na Sumie Odpustowej o godz. 11.30
  3. W ubiegłym tygodniu została odnowiona północna ściana naszego kościoła i zawieszone „po nowemu” stacje drogi krzyżowej. Stacje na południowej ścianie zawisną „po nowemu” na jesieni.
  4. Pod chórem czeka na nas nowy numer tygodnika „Idziemy”, zachęcam do lektury!