Ołtarz Lazarusa w Cegłowskim kościele

Ołtarz

Od 1629 roku w cegłowskiej świątyni znajduje się tryptyk zwany „Tryptykiem Cegłowskim”. Wykonany z inicjatywy biskupa poznańskiego Jana Lubrańskiego około roku 1510 przez mistrza Lazarusa z Warszawy – ucznia Wita Stwosza,  dla Kolegiaty Warszawskiej, ale został przekazany przez Kapitułę dla kościoła w Cegłowie. Tryptyk cegłowski jest wybitnym dziełem rzeźbiarskim plastyki późnogotyckiej z racji figur i płaskorzeźbionych kwater, oprawionych w barokowe retabulum. W centralnej części znajduje się figura Madonny z Dzieciątkiem w koronie, z lewej strony Jan Chrzciciel – patron Parafii, z prawej św. Stanisław biskup męczennik – patron Polski. Otaczające kwatery przedstawiają, po stronie lewej od góry: św. Barbarę (306 r.) więzioną w wieży przez ojca, poniżej św. Dorota (303 r. ) męczennica z Cezarei Kapadockiej, po stronie prawej od góry: św. Katarzyna ( 312 r.) skazana na miażdżenie kołem, a ostatecznie ścięta mieczem, poniżej św. Małgorzata ( 307 r.) ścięta w Antiochii za wiarę. W skład ołtarza wchodziły też malowane skrzydła przedstawiające legendy o św. Janie Chrzcicielu. Zostały przekazane do Warszawy w 1913 do Muzeum Diecezjalnego i spłonęły podczas działań wojennych 1944 roku.
W nastawie ołtarza rzeźby: św. Anny Samotrzeć, św. Piotra i św. Pawła. Zwieńczenie stanowi rzeźba Boga Ojca w otoczeniu aniołów. Tabernakulum barokowe z XVIII wieku.  Na granicy nawy i prezbiterium znajduje się belka tęczowa z rzeźbą Chrystusa Ukrzyżowanego z końca XVI w. św. Jana i św. Marii Magdaleny. Ołtarze boczne z XIX wieku stylizowane na barok. Ambona z wieku XVIII. Dzwonnica wolnostojąca z wieku XVIII. Wokół kościoła trzy lipy drobnolistne – pomniki przyrody.