Kościółw Cegłowie

Niewiele jest miasteczek na południowo-wschodnim Mazowszu, takich jak Cegłów. Bogata, wielowiekowa historia miasta i jeszcze starszego kościoła znajduje tu swe odzwierciedlenie w mnogości zabytków. więcej

OłtarzLazarusa

Gotycki tryptyk (ołtarz złożony z trzech skrzydeł) był świadkiem wcielenia Mazowsza do Królestwa Polskiego. Przed nim modlili się ostatni Jagiellonowie. więcej

OłtarzLazarusa

Gotycki tryptyk (ołtarz złożony z trzech skrzydeł) był świadkiem wcielenia Mazowsza do Królestwa Polskiego. Przed nim modlili się ostatni Jagiellonowie. więcej

OłtarzLazarusa

Gotycki tryptyk (ołtarz złożony z trzech skrzydeł) był świadkiem wcielenia Mazowsza do Królestwa Polskiego. Przed nim modlili się ostatni Jagiellonowie. więcej

Dzwonnicaprzykościelna

Osiemnastowieczna dzwonnica stojąca tuż przy kościele w Cegłowie cieszy szlachetnym brzmieniem swoich dzwonów. więcej

Wspólnoty

Bielanki

Do grupy bielanek należą przede wszystkim dziewczynki młodsze. Spora część rekuruje się z dziewczynek przystępujących do I Komunii Św. w danym roku. Ich zadaniem jest posługiwanie w czasie procesji eucharystycznych. Młodsze sypią kwiatki, inne niosą poduszki, jeszcze inne podtrzymują szarfy chorągwii. Ich spotkania nie są systematyczne i stałe. Gromadzą się przed procesją, aby podzielić funkcje i nałożyć odpowiednie stroje. Przed procesjami zbierają i suszą kwiatki. W Wieki Czwartek, Piatek i Sobotę adorują Chrystusa Eucharystycznego. Mają, podobnie jak ministranci spotkania opłatkowe i wielkanocne. Ich opiekunką jest pani Marzena Gójska, oraz starsze bielanki. Biorą udział w wyjazdch wakacyjnych i zimowiskach.

 

 

 

 

 

 

vente stromectol doxycycline 100mg kopen