Kościółw Cegłowie

Niewiele jest miasteczek na południowo-wschodnim Mazowszu, takich jak Cegłów. Bogata, wielowiekowa historia miasta i jeszcze starszego kościoła znajduje tu swe odzwierciedlenie w mnogości zabytków. więcej

OłtarzLazarusa

Gotycki tryptyk (ołtarz złożony z trzech skrzydeł) był świadkiem wcielenia Mazowsza do Królestwa Polskiego. Przed nim modlili się ostatni Jagiellonowie. więcej

OłtarzLazarusa

Gotycki tryptyk (ołtarz złożony z trzech skrzydeł) był świadkiem wcielenia Mazowsza do Królestwa Polskiego. Przed nim modlili się ostatni Jagiellonowie. więcej

OłtarzLazarusa

Gotycki tryptyk (ołtarz złożony z trzech skrzydeł) był świadkiem wcielenia Mazowsza do Królestwa Polskiego. Przed nim modlili się ostatni Jagiellonowie. więcej

Dzwonnicaprzykościelna

Osiemnastowieczna dzwonnica stojąca tuż przy kościele w Cegłowie cieszy szlachetnym brzmieniem swoich dzwonów. więcej

Ogłoszenia

  21. 05 (poniedziałek)
8.00  
18.00 + Elżbiety Duda w 27 r. śm. z r. Dudów, Kamińskich, Rosochackich
  22. 05 (wtorek)
8.00  
18.00 + Feliksy, Józefa Wąsowskich
  23. 05 (środa)
8.00  
18.00
+ Marka Filipca w 1 r. śm.
  24. 05 (czwartek)
8.00
+ Joanny Miastkowskiej z ok. imienin
18.00 + Jadwigi, Eugeniusza Galików
  25. 05 (piątek)
8.00
 
18.00
zajęte p. Filipiec
  26. 05 (sobota)
8.00
+ Teodory, Jana Czerwonka, Leszka Mroczka, Tadeusza Młynarskiego
18.00
+ Stefanii, Wincentego Adamiec, Juliana Wróblewskiego, Stanisława Słodownika, Jana Grzywaczewskiego
  27. 05 (niedziela)
9.00

I Komunia św. – w intencji dzieci i ich rodzin

11.30

+ Jana, Jadwigi Niedziółka, Janusza Smatera

18.00

+ Anieli, Józefa Sobichów, zm. z r. Sobichów