Kościółw Cegłowie

Niewiele jest miasteczek na południowo-wschodnim Mazowszu, takich jak Cegłów. Bogata, wielowiekowa historia miasta i jeszcze starszego kościoła znajduje tu swe odzwierciedlenie w mnogości zabytków. więcej

OłtarzLazarusa

Gotycki tryptyk (ołtarz złożony z trzech skrzydeł) był świadkiem wcielenia Mazowsza do Królestwa Polskiego. Przed nim modlili się ostatni Jagiellonowie. więcej

OłtarzLazarusa

Gotycki tryptyk (ołtarz złożony z trzech skrzydeł) był świadkiem wcielenia Mazowsza do Królestwa Polskiego. Przed nim modlili się ostatni Jagiellonowie. więcej

OłtarzLazarusa

Gotycki tryptyk (ołtarz złożony z trzech skrzydeł) był świadkiem wcielenia Mazowsza do Królestwa Polskiego. Przed nim modlili się ostatni Jagiellonowie. więcej

Dzwonnicaprzykościelna

Osiemnastowieczna dzwonnica stojąca tuż przy kościele w Cegłowie cieszy szlachetnym brzmieniem swoich dzwonów. więcej

Ogłoszenia

  17. 09 (poniedziałek)
8.00 o szczęśliwy przebieg operacji
   
  18. 09 (wtorek)
8.00  


  19. 09 (środa)
8.00  


  20. 09 (czwartek)
8.00
 

 
  21. 09 (piątek)
8.00  

 
  22. 09 (sobota)
8.00 o Boże błog. dla Tadeusza w 80 r. urodzin


  23. 09 (niedziela)
9.00 + Ryszarda Więckowskiego w 9 r. śm. Henryki Więckowskiej w 6 r. śm. Leszka Kamińskiego
o Boże błog. dla Urszuli i Jana Rucińskich w 50 r. ślubu
11.30 + Mieczysława Garbień w 1 r. śm.
18.00
+ Janiny, Jana Kowalik, Genowefy, Jana Mikusek