Kościółw Cegłowie

Niewiele jest miasteczek na południowo-wschodnim Mazowszu, takich jak Cegłów. Bogata, wielowiekowa historia miasta i jeszcze starszego kościoła znajduje tu swe odzwierciedlenie w mnogości zabytków. więcej

OłtarzLazarusa

Gotycki tryptyk (ołtarz złożony z trzech skrzydeł) był świadkiem wcielenia Mazowsza do Królestwa Polskiego. Przed nim modlili się ostatni Jagiellonowie. więcej

OłtarzLazarusa

Gotycki tryptyk (ołtarz złożony z trzech skrzydeł) był świadkiem wcielenia Mazowsza do Królestwa Polskiego. Przed nim modlili się ostatni Jagiellonowie. więcej

OłtarzLazarusa

Gotycki tryptyk (ołtarz złożony z trzech skrzydeł) był świadkiem wcielenia Mazowsza do Królestwa Polskiego. Przed nim modlili się ostatni Jagiellonowie. więcej

Dzwonnicaprzykościelna

Osiemnastowieczna dzwonnica stojąca tuż przy kościele w Cegłowie cieszy szlachetnym brzmieniem swoich dzwonów. więcej

Ogłoszenia

 

  16. 09 (poniedziałek)
8.00 + Rozalii, Barbary, Stanisława, Edwarda, Jana Czerniawskich
18.00
+ Stanisława Wójcika (od pracowników Zespołu Szkolnego w Cegłowie)
  17. 09 (wtorek)
 8.00  18. 09 (środa)
8.00 + Mieczysławy Spodar (od koleżanek Uniwersytetu III i Iv wieku)
18.00
+ Wacława Krajewskiego w r. śm. z r. Krajewskich i Kaczorków
  19. 09 (czwartek)
8.00  20. 09 (piątek)
8.00


  21. 09 (sobota)
8.00 o Boże błog. dla Sary w 4 r. urodzin
16.00 msza ślubna
18.00
+ Apolonii, Władysława Wilga, Bolesława, Arkadiusza Mistewicz
  22. 09 (niedziela)
 9.00 + Leona Zielińskiego w 7 r. śm. Haliny, Anny, Kazimierza Sadoch
11.30 + Julianny Supiety w 1 r. śm. Mieczysławy Spodar
18.00
zajęte p. Kamińska