Kościółw Cegłowie

Niewiele jest miasteczek na południowo-wschodnim Mazowszu, takich jak Cegłów. Bogata, wielowiekowa historia miasta i jeszcze starszego kościoła znajduje tu swe odzwierciedlenie w mnogości zabytków. więcej

OłtarzLazarusa

Gotycki tryptyk (ołtarz złożony z trzech skrzydeł) był świadkiem wcielenia Mazowsza do Królestwa Polskiego. Przed nim modlili się ostatni Jagiellonowie. więcej

OłtarzLazarusa

Gotycki tryptyk (ołtarz złożony z trzech skrzydeł) był świadkiem wcielenia Mazowsza do Królestwa Polskiego. Przed nim modlili się ostatni Jagiellonowie. więcej

OłtarzLazarusa

Gotycki tryptyk (ołtarz złożony z trzech skrzydeł) był świadkiem wcielenia Mazowsza do Królestwa Polskiego. Przed nim modlili się ostatni Jagiellonowie. więcej

Dzwonnicaprzykościelna

Osiemnastowieczna dzwonnica stojąca tuż przy kościele w Cegłowie cieszy szlachetnym brzmieniem swoich dzwonów. więcej

Ogłoszenia

  16. 04 (poniedziałek)
8.00 + Leokadii Kaczmarek w 41 r. śm. z r. Kaczmarków i Kieliszczyków
   
  17. 04 (wtorek)
8.00

  18. 04 (środa)
8.00 + Bogumiły Godlewskiej w miesiąc po śm.


  19. 04 (czwartek)
8.00

  20. 04 (piątek)
8.00

  21. 04 (sobota)
8.00
+ Adama Maciejewskiego w 6 r. śm. z r. Rozmysłowiczów, Maciejewskich i Sajewskich

  22. 04 (niedziela)
9.00 o zdrowie i Boże błog. dla rodziny
11.30 o Boże błog. dla Elżbiety i Zbigniewa oraz ich dzieci w 29 r. ślubu
18.00
+ Janiny w 14 r. śm. Zofii w 8 r. śm. Wacława, syna Wacława, Stanisława i Barbary Nojszewskich, Józefa Osińskiego, Heleny, Kazimierza Wójcików