Kościółw Cegłowie

Niewiele jest miasteczek na południowo-wschodnim Mazowszu, takich jak Cegłów. Bogata, wielowiekowa historia miasta i jeszcze starszego kościoła znajduje tu swe odzwierciedlenie w mnogości zabytków. więcej

OłtarzLazarusa

Gotycki tryptyk (ołtarz złożony z trzech skrzydeł) był świadkiem wcielenia Mazowsza do Królestwa Polskiego. Przed nim modlili się ostatni Jagiellonowie. więcej

OłtarzLazarusa

Gotycki tryptyk (ołtarz złożony z trzech skrzydeł) był świadkiem wcielenia Mazowsza do Królestwa Polskiego. Przed nim modlili się ostatni Jagiellonowie. więcej

OłtarzLazarusa

Gotycki tryptyk (ołtarz złożony z trzech skrzydeł) był świadkiem wcielenia Mazowsza do Królestwa Polskiego. Przed nim modlili się ostatni Jagiellonowie. więcej

Dzwonnicaprzykościelna

Osiemnastowieczna dzwonnica stojąca tuż przy kościele w Cegłowie cieszy szlachetnym brzmieniem swoich dzwonów. więcej

Ogłoszenia

  14. 01 (poniedziałek)
8.00 + Bogusława w 5 r. śm. Stefanii w 32 r. śm. zm. z r. Oleksych


  15. 01 (wtorek)
8.00
o łaskę zdrowia dla Marysi
   
  16. 01 (środa)
8.00 o łaskę zdrowia dla Marysi

 
  17. 01 (czwartek)
8.00
+ Tomasza Rybińskiego w 5 r. śm. z r. Mieszczanków, Murawskich, Rybińskich


  18. 01 (piątek)
8.00 + Agnieszki Uścińskiej w 10 r. śm.


  19. 01 (sobota)
8.00 + Kazimiery w 4 r. śm. i Jana Sowów


  20. 01 (niedziela)
9.00 o Boże błog. dla Anny Sęktas w 40 r. urodzin i jej dzieci
11.30 o Boże błog. dla Teresy Bakuły w 80 r. urodzin
18.00
zajęte p. Broda