Kościółw Cegłowie

Niewiele jest miasteczek na południowo-wschodnim Mazowszu, takich jak Cegłów. Bogata, wielowiekowa historia miasta i jeszcze starszego kościoła znajduje tu swe odzwierciedlenie w mnogości zabytków. więcej

OłtarzLazarusa

Gotycki tryptyk (ołtarz złożony z trzech skrzydeł) był świadkiem wcielenia Mazowsza do Królestwa Polskiego. Przed nim modlili się ostatni Jagiellonowie. więcej

OłtarzLazarusa

Gotycki tryptyk (ołtarz złożony z trzech skrzydeł) był świadkiem wcielenia Mazowsza do Królestwa Polskiego. Przed nim modlili się ostatni Jagiellonowie. więcej

OłtarzLazarusa

Gotycki tryptyk (ołtarz złożony z trzech skrzydeł) był świadkiem wcielenia Mazowsza do Królestwa Polskiego. Przed nim modlili się ostatni Jagiellonowie. więcej

Dzwonnicaprzykościelna

Osiemnastowieczna dzwonnica stojąca tuż przy kościele w Cegłowie cieszy szlachetnym brzmieniem swoich dzwonów. więcej

Ogłoszenia

  19. 11 (poniedziałek)
8.00 + Leszka Mroczka w 1 r. śm.
18.00
+ Jolanty Wojciecha Szostak, Agnieszki Leszka Grabarczyk, Marii Józefa Supietów c. r. Morawskich
  20. 11 (wtorek)
8.00
 

 
  21. 11 (środa)
8.00


  22. 11 (czwartek)
8.00
+ Wacława Nojszewskiego w 22 r. śm. Barbary Nojszewskiej, Heleny Józefa Szyderskich, Andrzeja Waś w 8 r. śm. z r. Nojszewskich i Zamarian
18.00
+ Stanisławy, Wacława Piątkowskich, Jadwigi Błahut
  23. 11 (piątek)
8.00
18.00
+ Alfreda Kaski  w 22 r. śm.
  24. 11 (sobota)
8.00 + Tadeusza Sobicha w 4 r. śm. zm. z rodziny
11.00
 za Seniorów naszej parafii
  25. 11 (niedziela)
9.00 + Ireny w 19 r. śm. Edwarda Witolda Kulków z r. Kulków i Jarzębskich
11.30 + Henryka Aniszewskiego w 10 r. śm. Alicji Aniszewskiej
18.00
+ Edwarda, Marianny Wójcik z r. Wójcików i Lubów