Kościółw Cegłowie

Niewiele jest miasteczek na południowo-wschodnim Mazowszu, takich jak Cegłów. Bogata, wielowiekowa historia miasta i jeszcze starszego kościoła znajduje tu swe odzwierciedlenie w mnogości zabytków. więcej

OłtarzLazarusa

Gotycki tryptyk (ołtarz złożony z trzech skrzydeł) był świadkiem wcielenia Mazowsza do Królestwa Polskiego. Przed nim modlili się ostatni Jagiellonowie. więcej

OłtarzLazarusa

Gotycki tryptyk (ołtarz złożony z trzech skrzydeł) był świadkiem wcielenia Mazowsza do Królestwa Polskiego. Przed nim modlili się ostatni Jagiellonowie. więcej

OłtarzLazarusa

Gotycki tryptyk (ołtarz złożony z trzech skrzydeł) był świadkiem wcielenia Mazowsza do Królestwa Polskiego. Przed nim modlili się ostatni Jagiellonowie. więcej

Dzwonnicaprzykościelna

Osiemnastowieczna dzwonnica stojąca tuż przy kościele w Cegłowie cieszy szlachetnym brzmieniem swoich dzwonów. więcej

Ogłoszenia

  18. 03 (poniedziałek)
8.00
18.00
+ Jadwigi Rechnio w 1 r. śm.
  19. 03 (wtorek)
8.00
+ Stefanii Wołynek w 4 r. śm.
   
  20. 03 (środa)
8.00 + Wandy, Feliksa Kościesza
18.00
+ Wiesławy Kurek w 21 r. śm. Feliksa w 9 r. śm. i ich rodziców
  21. 03 (czwartek)
8.00
 


  22. 03 (piątek)
8.00  


  23. 03 (sobota)
8.00 zajęte p. Bodecka


  24. 03 (niedziela)
9.00 + Piotra Frąckiewicza i Marcina Lisickiewgo w 19 r. śm.
11.30 zajęte p. Stankiewicz
18.00
zajęte p. Świątek