Kościółw Cegłowie

Niewiele jest miasteczek na południowo-wschodnim Mazowszu, takich jak Cegłów. Bogata, wielowiekowa historia miasta i jeszcze starszego kościoła znajduje tu swe odzwierciedlenie w mnogości zabytków. więcej

OłtarzLazarusa

Gotycki tryptyk (ołtarz złożony z trzech skrzydeł) był świadkiem wcielenia Mazowsza do Królestwa Polskiego. Przed nim modlili się ostatni Jagiellonowie. więcej

OłtarzLazarusa

Gotycki tryptyk (ołtarz złożony z trzech skrzydeł) był świadkiem wcielenia Mazowsza do Królestwa Polskiego. Przed nim modlili się ostatni Jagiellonowie. więcej

OłtarzLazarusa

Gotycki tryptyk (ołtarz złożony z trzech skrzydeł) był świadkiem wcielenia Mazowsza do Królestwa Polskiego. Przed nim modlili się ostatni Jagiellonowie. więcej

Dzwonnicaprzykościelna

Osiemnastowieczna dzwonnica stojąca tuż przy kościele w Cegłowie cieszy szlachetnym brzmieniem swoich dzwonów. więcej

Ogłoszenia

  16. 07 (poniedziałek)
8.00 + Mariana Świątka w 26 r. śm. Andrzeja Świątka


  17. 07 (wtorek)
8.00  

 
  18. 07 (środa)
8.00  

 
  19. 07 (czwartek)
8.00
 

 
  20. 07 (piątek)
8.00  

 
  21. 07 (sobota)
8.00
+ Czesławy, Stanisława Kamińskich, Stanisława, Leszka, Stanisławy, Ignacego Cyranów


  22. 07 (niedziela)
9.00 + Edwarda w 24 r. śm. Ireny, Witolda Kulków, z r. Kulków i Jarzębskich
11.30 + Kazimierza, Jacka Sobkowiczów, Czesława, Dominiki, Andrzeja Nielepców
18.00
o Boże błog. dla Pawła w 18 r. urodzin