prace konserwatorsko– badawcze obrazu Józefa Buchbindera

W 2022 roku przeprowadzono prace konserwatorsko– badawcze obrazu Józefa Buchbindera Przemienienie Pańskie  z 1908 roku. Obraz o wymiarach 157×81 cm podano zabiegom konserwatorskim. Autorem prac był dr Mateusz Jasiński z Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Przy okazji prowadzonych prac konserwatorskich obraz podano wnikliwym badaniom analitycznym, obejmującym m.in. zdjęcia w ultrafiolecie, w podczerwieni, w promieniach rentgenowskich. Prace badawcze zrealizowano w ramach projektu naukowego „Badania technologiczne obrazów Józefa Buchbindera (1839-1909)” będącego częścią zadania badawczego „Zastosowanie innowacyjnych środków w dokumentacji, badaniach i konserwacji obiektów zabytkowych” realizowanego na Warszawskiej ASP ze środków MNiSW.

Przeprowadzone prace konserwatorskie umożliwiły oczyszczenie zabrudzonej warstwy malarskiej i pożółkniętego werniksu. Dzięki temu kolory na obrazie odzyskały swe dawne nasycenie. Poprawiono naciąg płótna i zabezpieczono warstwę malarską nową powłoką werniksu.


Fot. 1 obraz przed konserwacją, fot. M. Jasiński


Fot. 2 obraz po konserwacji, fot. M. Jasiński


Fot. 3 zdjęcie rentgenowskie, fot. R. Stasiuk


Fot. 4 zdjęcie w ultrafiolecie, fot. M. Jasiński