Zarys dziejów Parafii

Zarys dziejów parafii

Cegłów ( pierwotna nazwa do XVI w. -Cebrowo). Od XIV w. stanowi uposażenie klasztoru augustianów w Warszawie, później założonego przy nim w 1444 roku szpitala Św. Ducha. Pierwsza świątynia drewniana powstała w latach 1441-1444. Do 1534 roku Cegłów był filialnym kościołem parafii Kiczki.

Fundatorką tej pierwszej świątyni była Anna Mazowiecka z Holszańskich – Jagiellonka, żona Władysława. Do tego dzieła przyczynił się też biskup poznański Andrzej z Bnina. W roku 1547 biskup poznański Benedykt Łubieński przekazał Cegłów Kapitule Warszawskiej. W roku 1603 założono w Cegłowie szkołę parafialną.

zarys-2

Obecny murowany kościół późnogotycki został wzniesiony w połowie XVI wieku. W 1621 roku Zygmunt III Waza nadał Cegłowowi prawa miejskie w oparciu o prawo magdeburskie, wraz z herbem ( stylizowany snop i głowa Jana Chrzciciela).
21 grudnia 1629 roku biskup poznański Maciej Łubieński dokonał konsekracji kościoła i z tego czasu pochodzą: wschodni szczyt prezbiterium, sklepienie zakrystii, oraz portal. W 1862 roku, podczas remontu, sklepienie kościoła zostało podparte w części nawowej, dwoma rzędami modrzewiowych kolumn. Prawa miejskie Cegłów utracił w 1869 roku.