Akcja – ,,Gorąca zupa dla Seniora ’’ czytaj

,,Gorąca zupa dla Seniora ’’

Osoby powyżej  70 roku życia zapraszamy do skorzystania z gorącego posiłku przygotowanego przez Zespół Szkolny w Cegłowie, dostarczanego przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  i Urzędu Gminy  w Cegłowie

Zupa z dowozem w cenie 3,50 zł.

Osoby zainteresowane zakupem posiłku mogą zgłaszać się telefonicznie do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cegłowie, pod numerami telefonu:  25 759 59 42 lub 25 759 59 47  w godzinach pracy GOPS.

Ponadto, informujemy ze osoby znajdujące się w trudnej sytuacji  materialnej mogą skorzystać z posiłku bezpłatnie w ramach programu ,, Posiłek w szkole i w domu’’.

Kryterium uprawniające do skorzystania z bezpłatnego posiłku wynosi:

*792,00 zł w przypadku osoby w rodzinie,

*1051,50 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej.

Pierwsi seniorzy skorzystali z gorącego posiłku

Zapraszamy