Kościółw Cegłowie

Niewiele jest miasteczek na południowo-wschodnim Mazowszu, takich jak Cegłów. Bogata, wielowiekowa historia miasta i jeszcze starszego kościoła znajduje tu swe odzwierciedlenie w mnogości zabytków. więcej

OłtarzLazarusa

Gotycki tryptyk (ołtarz złożony z trzech skrzydeł) był świadkiem wcielenia Mazowsza do Królestwa Polskiego. Przed nim modlili się ostatni Jagiellonowie. więcej

OłtarzLazarusa

Gotycki tryptyk (ołtarz złożony z trzech skrzydeł) był świadkiem wcielenia Mazowsza do Królestwa Polskiego. Przed nim modlili się ostatni Jagiellonowie. więcej

OłtarzLazarusa

Gotycki tryptyk (ołtarz złożony z trzech skrzydeł) był świadkiem wcielenia Mazowsza do Królestwa Polskiego. Przed nim modlili się ostatni Jagiellonowie. więcej

Dzwonnicaprzykościelna

Osiemnastowieczna dzwonnica stojąca tuż przy kościele w Cegłowie cieszy szlachetnym brzmieniem swoich dzwonów. więcej

Wydarzenia

 - Triduum Paschalne:

 - Wielki Czwartek g. 18

 - Wielki Piątek g. 18

 - Wielka Sobota g. 19

 - Rezurekcja g. 6

 

Ogłoszenia

Intencje Mszy św.

- 16 - 22 kwietnia 2018

Czytaj

Ogłoszenia duszpasterskie

- 1 kwietnia 2018 -

Czytaj
Niedzielna liturgia

- Czytania: 15. 04. 2018
III Niedziela Wielkanocna
Dz 3, 13-15. 17-19
Ps 4,2. 4 i 9
1 J 2, 1-5
Łk 24, 32
Łk 24, 35-48

więcej
Nabożeństwa
Msze św. codzienne

Msze święte odprawiane od poniedziałku do soboty
godz. 8:00 i 18:00

Msze św. niedzielne i świąteczne

W każdą niedzielę i  święta
godz. 9:00, 11:30, 18:00