Kościółw Cegłowie

Niewiele jest miasteczek na południowo-wschodnim Mazowszu, takich jak Cegłów. Bogata, wielowiekowa historia miasta i jeszcze starszego kościoła znajduje tu swe odzwierciedlenie w mnogości zabytków. więcej

OłtarzLazarusa

Gotycki tryptyk (ołtarz złożony z trzech skrzydeł) był świadkiem wcielenia Mazowsza do Królestwa Polskiego. Przed nim modlili się ostatni Jagiellonowie. więcej

OłtarzLazarusa

Gotycki tryptyk (ołtarz złożony z trzech skrzydeł) był świadkiem wcielenia Mazowsza do Królestwa Polskiego. Przed nim modlili się ostatni Jagiellonowie. więcej

OłtarzLazarusa

Gotycki tryptyk (ołtarz złożony z trzech skrzydeł) był świadkiem wcielenia Mazowsza do Królestwa Polskiego. Przed nim modlili się ostatni Jagiellonowie. więcej

Dzwonnicaprzykościelna

Osiemnastowieczna dzwonnica stojąca tuż przy kościele w Cegłowie cieszy szlachetnym brzmieniem swoich dzwonów. więcej

Wydarzenia

 - 11 października g. 18
Msza św. pod przewodnictwem
ks. bpa Romualda Kamińskiego

- udzielenie Sakramentu Bierzmowania
- Dzień Nauczyciela
- zasadzenie dębu niepodległości

 

Ogłoszenia

Intencje Mszy św.

- 17 - 23 września 2018

Czytaj

Ogłoszenia duszpasterskie

- 16 września 2018 -

Czytaj
Niedzielna liturgia

- Czytania: 16. 09. 2018
XXIV Niedziela Zwykła
Iz 50, 5-9a
Ps 116A (114), 1b-2. 3-4. 5-6. 8-9
Jk 2, 14-18
Ga 6, 14
Mk 8, 27-35

więcej
Nabożeństwa
Msze św. codzienne

Msze święte odprawiane od poniedziałku do soboty
godz. 8:00 i 18:00

Msze św. niedzielne i świąteczne

W każdą niedzielę i  święta
godz. 9:00, 11:30, 18:00