Kościółw Cegłowie

Niewiele jest miasteczek na południowo-wschodnim Mazowszu, takich jak Cegłów. Bogata, wielowiekowa historia miasta i jeszcze starszego kościoła znajduje tu swe odzwierciedlenie w mnogości zabytków. więcej

OłtarzLazarusa

Gotycki tryptyk (ołtarz złożony z trzech skrzydeł) był świadkiem wcielenia Mazowsza do Królestwa Polskiego. Przed nim modlili się ostatni Jagiellonowie. więcej

OłtarzLazarusa

Gotycki tryptyk (ołtarz złożony z trzech skrzydeł) był świadkiem wcielenia Mazowsza do Królestwa Polskiego. Przed nim modlili się ostatni Jagiellonowie. więcej

OłtarzLazarusa

Gotycki tryptyk (ołtarz złożony z trzech skrzydeł) był świadkiem wcielenia Mazowsza do Królestwa Polskiego. Przed nim modlili się ostatni Jagiellonowie. więcej

Dzwonnicaprzykościelna

Osiemnastowieczna dzwonnica stojąca tuż przy kościele w Cegłowie cieszy szlachetnym brzmieniem swoich dzwonów. więcej

Wydarzenia

 - 3 sierpnia ok. g. 15 (sobota) przyjdzie do nas Pielgrzymka Drohiczyńska

 - 4 sierpnia - ok. g. 14 (niedziela) zatrzyma się u nas na odpoczynek Pielgrzymka Białostocka

 

Ogłoszenia

Intencje Mszy św.

- 1 - 7 lipca 2019

Czytaj

Ogłoszenia duszpasterskie

- 30 czerwca 2019 -

Czytaj
Niedzielna liturgia

- Czytania: 30. 06. 2019
XIII Niedziela Zwykła
1 Krl 19,16b.19-21
Ps 16,1-2.5.7-11
Ga 5,1.13-18
Aklamacja 1 Sm 3,9; J 6,68b
Łk 9,51-62

więcej
Nabożeństwa
Msze św. codzienne

Msze święte odprawiane od poniedziałku do soboty
godz. 8:00 i 18:00

Msze św. niedzielne i świąteczne

W każdą niedzielę i  święta
godz. 9:00, 11:30, 18:00

Espana viagra comprar