Kościółw Cegłowie

Niewiele jest miasteczek na południowo-wschodnim Mazowszu, takich jak Cegłów. Bogata, wielowiekowa historia miasta i jeszcze starszego kościoła znajduje tu swe odzwierciedlenie w mnogości zabytków. więcej

OłtarzLazarusa

Gotycki tryptyk (ołtarz złożony z trzech skrzydeł) był świadkiem wcielenia Mazowsza do Królestwa Polskiego. Przed nim modlili się ostatni Jagiellonowie. więcej

OłtarzLazarusa

Gotycki tryptyk (ołtarz złożony z trzech skrzydeł) był świadkiem wcielenia Mazowsza do Królestwa Polskiego. Przed nim modlili się ostatni Jagiellonowie. więcej

OłtarzLazarusa

Gotycki tryptyk (ołtarz złożony z trzech skrzydeł) był świadkiem wcielenia Mazowsza do Królestwa Polskiego. Przed nim modlili się ostatni Jagiellonowie. więcej

Dzwonnicaprzykościelna

Osiemnastowieczna dzwonnica stojąca tuż przy kościele w Cegłowie cieszy szlachetnym brzmieniem swoich dzwonów. więcej

Wydarzenia

 - 11 października g. 18
Msza św. pod przewodnictwem
ks. bpa Romualda Kamińskiego

- udzielenie Sakramentu Bierzmowania
- Dzień Nauczyciela
- zasadzenie dębu niepodległości

 

Ogłoszenia

Intencje Mszy św.

- 15 - 21 października 2018

Czytaj

Ogłoszenia duszpasterskie

- 14 października 2018 -

Czytaj
Niedzielna liturgia

- Czytania: 14. 10. 2018
XXVIII Niedziela Zwykła
Mdr 7, 7-11
Ps 90 (89), 12-13. 14-15. 16-17
Hbr 4, 12-13
Mt 5, 3
Mk 10, 17-30

więcej
Nabożeństwa
Msze św. codzienne

Msze święte odprawiane od poniedziałku do soboty
godz. 8:00 i 18:00

Msze św. niedzielne i świąteczne

W każdą niedzielę i  święta
godz. 9:00, 11:30, 18:00