Dary żywnościowe czytaj

Kierownik Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Cegłowie informuje, że
od 01 grudnia 2020 r. wydawane są skierowania w ramach programu
FEAD ( PO PŻ 2014-2020 ).
Osoby chętne do skorzystania z darów żywnościowych zapraszamy do kontaktu telefonicznego z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w sprawie uzyskania skierowania. Proszę dzwonić na podane numery tel. : 25 759 59 42 lub 25 759 59 47.

Od 26 listopada 2020r. wzrosło kryterium dochodowe:

  • 1 542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
  • 1 161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Wyłącznie osoby ze skierowaniem będą mogły otrzymać dary żywnościowe.