Intencje Mszy św. (19.04.2022 – 24.04.2022) czytaj

19.04. (wtorek)
8.00 + Leokadii Kaczmarek w 45 r. śm. z r. Kieliszczyków i Kaczmarków
18.00 + Stanisława Borowego w r. śm.

20.04. (środa)
8.00 zajęte p. Sankowski
18.00 zajęte p. Szostak

21.04. (czwartek)
8.00 w intencji wiadomej Bogu
18.00 + Roberta Filipca z ok. imienin i urodzin

22.04. (piątek)
8.00
18.00 + Zofii w 12 r. śm. Janiny w 18 r. śm. Wacława, Kazimierza, Wacława, Barbary, Stanisława z r. Nojszewskich Osińskich Rytelów Niewierowskich, Heleny, Kazimierza Wójcik

23.04. (sobota)
8.00 Jerzego, Jana, Stanisławy Polak, Haliny Stryjek, Zofii Adama Mystkowskich Genowefy Piotra Janiny Henryka Anieli Wawrzyńca Mroczek
18.00 o Boże błog. dla Kingi w 18 r. urodzin

24.04. (niedziela)
9.00 Jadwigi Świderskiej w 8 r. śm. Wincentego Świderskiego z r. Jaworskich Świderskich Pietrasików Wisławskich
11.30 zbiorowa:

  • Teresy Łażewskiej w 11 r. śm. Barbary Grzegorczyk w 8 r. śm. Barbary Grzegorczyk w 4 r. śm Grzegorza Olsińskiego 7 miesięcy po śm. Marii Fołta w 3 miesiące po śm.
  • Marka Filipca
  • Heleny, Władysława Sabak, Mariana Świątka, Reginy Olszewskiej
  • Magdaleny Mika w 6 r. śm.
    18.00 o Boże błog. dla Elżbiety i Zbigniewa w 33 r. ślubu i dla ich dzieci