Intencje Mszy św. (2.05. – 8.05.2022) czytaj

2.05. (poniedziałek)
8.00 + Jadwigi Marczak /int. Pracowników DPS w Mieni/
18.00 + Janusza Konopskiego w miesiąc po śm.

3.05. (wtorek)
8.00 + Jadwigi, Mariana, Małgorzaty Makowskich zm. z r. Makowskich
11.30 + Pawła Zgódki w 20 r. śm. Bożeny, Haliny, Ewy, Józefa Zgódka, Bogdana Rychlika, Waldemara Grzeszczuka, Marcina, Stanisława Golec, zm. z r. Zgódków, Sankowskich, Dobosiewiczów, Grzeszczuków
18.00 + Katarzyny, Jana Wójcików, Marianny, Pawła Sowów, Małgorzaty Oklesińskiej

4.05. (środa)
8.00 + Marii Świątek w 55 r. śm. Franciszka Świątka
18.00 + Roberta Filipca

5.05. (czwartek)
8.00
18.00 + Jadwigi Marczak /int. syna Edwarda z żoną wnuczków Alicji i Katarzyny z rodzinami/

6.05. (piątek)
8.00
18.00 + Józefa Mućko w r. śm.

7.05. (sobota)
8.00 wynagradzająca grzechy parafii
18.00 + Janusza Konopskiego /intencja sąsiadów/

8.05. (niedziela)
9.00 + Stanisława, Andrzeja Gójskich, Zygmunta, Stanisława Zgódków, Stanisławy Zadrożnej, dusze w czyśćcu cierpiące
11.30 + Stanisławy Orlińskiej
18.00 zajęte p. Jackiewicz