Intencje Mszy św. (21 – 27.12.2020) czytaj

21.12. (poniedziałek)
8.00 + Grażyny Drabarek /intencja Zw. Emer. i Uniw. II i III wieku/

22.12. (wtorek)
8.00 + Eugeniusza Słodownika, Pawła Pieńkowskiego

23.12. (środa)
8.00 o Boże błog. dla Anny

24.12. (czwartek)
8.00 + Joanny Miastkowskiej w r. śm.

25.12. (piątek)
0.00 za parafian
9.00 + Mirosława Sokołowskiego
11.30 + Mieczysławy, Marka, Teresy, Leszka Spodarów, Julianny, Adama Supietów

26.12. (sobota)
9.00 + Waldemara Zyska
11.30 + Krystyny Jakubczak, rodziców, teściów, zm. z rodziny
18.00 + Janiny Anc w 18 r. śm. zm. z r. Anców, Królaków, Kaczorków

27.12. (niedziela)
9.00 zajęte p. Juszkiewicz
11.30 zbiorowa:
+ Romualdy Piotrowskiej w 8 r. śm.
+ Grzegorza, Janiny, Kazimierza Konca, Reginy, Kazimierza Karpińskich
+ Kazimiery Kaczorek, Janiny Bogdana Anc, Zofii Bernarda Kaczorek
+ Sylwestra Kiełczewskiego, Janiny, Mieczysława Świątek
+ Damiana Szostaka w 1 r. śm.
18.00 + Ludwika, Leokadii Gasek zm. z r. Gasków