Intencje Mszy św. (23 – 29.11.2020) czytaj

23.11. (poniedziałek)
8.00 + Mariusz Ryfka w miesiąc po śm.

24.11. (wtorek)
8.00 + Kazimierz Wołynko w miesiąc po śm.

25.11. (środa)
8.00 + Grażyny Drabarek /intencja KGW w Cegłowie/

26.11. (czwartek)
8.00 + Grażyny Drabarek / intencja pracowników UG i GOPS w Cegłowie/

27.11. (piątek)
8.00 + Grażyny Drabarek w miesiąc po śm.

28.11. (sobota)
8.00 o Boże błog. dla dzieci i wnuków

29.11. (niedziela)
9.00 + Zdzisława Malinowskiego, zm. z r. Kuć i Malinowskich
11.30 zbiorowa:
– dziękczynna za powrót do zdrowia Jacka z prośbą o dalszą opiekę i łaski
+ Andrzeja Drzazgi w 15 r. śm.
+ Wiesławy Gałązka w 1 r. śm. Henryka Kąca, Stanisława Henryka Gałązka
+ Łukasza Pernacha Jadwigi Zygmunta Ewiak Genowefy Bronisława Pernach
+ Andrzeja Feliksa Witolda Artura Paź, Elżbiety Adama Laskowskich
+ Reginy Leopolda Waldemara Jerzego Grabowskich
+ Sylwestra Ireny Kolczyńskich
18.00 + Ignacego Domańskiego w 26 r. śm. zm. z r. Domańskich Kielaków Lubów