Intencje Mszy św. (25.12.2023 – 31.12.2023) czytaj

25.12. (poniedziałek)
0.00 za parafian
9.00 + Kazimiery, Bogusławy Kaczorek
11.30 + Mieczysławy, Marka Spodar, Julianny, Adama Supieta

26.12. (wtorek)
9.00 + Romualdy Piotrowskiej w 11 r. śm. Janiny, Mieczysława Świątek, Sylwestra Kiełczewskiego
11.30 + Marianny Krupa, Stefana Stefanii Wołynek, Kazimierza Apolonii Krupa, Grzegorza Królaka
18.00 + Janiny Anc, zm. z r. Królaków i Kaczorków

27.12. (środa)
8.00 + Wandy Aniszewskiej w miesiąc po śm.

28.12. (czwartek)
8.00 + Ireny Puchowskiej

29.12. (piątek)
8.00 + Wojciecha Dworzyńskiego /int. Teresy Roguskiej z rodziną, s. Elżbiety

30.12. (sobota)
8.00 + Sabiny, Jana Zwierz, ks. Stanisława Zwierza zm. z r. Zwierzów i Wiącków

31.12. (niedziela)
9.00 + Ludwika, Leokadii Gasek, zm. z r. Gasków
11.30 + Zygmunta Zakrzewskiego i zm. z rodziny, Stanisława Maciejewskiego i zm. z rodziny, Alicji Branickiej w 3 r. śm.
18.00 dziękczynna za miniony rok