Intencje Mszy św. (5.02.2024 – 11.02.2024) czytaj

5.02. (poniedziałek)
8.00 greg. 29

6.02. (wtorek)
8.00 greg. 30

7.02. (środa)
8.00 + Teodory Czerwonka w 13 r. śm. Jana Czerwonki, Tadeusza Młynarskiego, Leszka Mroczka, Jadwigi Gromulskiej i Danuty

8.02. (czwartek)
8.00 + Zofii Mystkowskiej w 2 r. śm. Stanisławy Polak

9.02. (piątek)
8.00 + Honoraty Sczygielskiej w miesiąc po śm.

10.02. (sobota)
8.00 + Jana Sobicha w 19 r. śm.

11.02. (niedziela)
9.00 o Boże błog. dla Marysi i Gerarda w r. urodzin
11.30 zbiorowa:
– o Boże błog. Dla Krystyny Śledziewskiej w 90 r. urodzin
+ Marii Osińskiej w 2 r. śm.
+ Jadwigi, Wacława Serowik
+ Wojciecha, Piotra Lisieckich
+ Henryka Bylinki w miesiąc po śm.
+ Krystyny Smuniewskiej w 1 r. śm. Tadeusza Smuniewskiego w 15 r. śm.
+ Małgorzaty Tabor w 2 r. śm.
18.00 + Wiesławy Jaworskiej w 10 r. śm. zm. z r. Jaworskich, Swiderskich, Pietrasików i Wisławskich