Nabożeństwa majowe czytaj

w dni powszednie po Mszy św. o godz. 18
w soboty po Mszy św. o godz. 8
w niedziele o 17.30