Niedziela Wniebowstąpienia Pańskiego – 24 maja – transmisja on-line godz. 11.30