Pomoc Ukrainie czytaj

W niedzielę – 6 marca – po wszystkich Mszach św. będzie zorganizowana gminna zbiórka pieniężna na pomoc Ukrainie.

Zbiórka żywności długoterminowej, środków higieny osobistej oraz opatrunków, koców, śpiworów, karimat w OSP Cegłów dziś od 11 do 20 i w tygodniu od 16 do 20.

W OSP Mienia dziś od 12 do 16 i w tygodniu po umówieniu się telefonicznym 604 689 074

W OSP Pełczanka dziś od godz. 13 do 16 i w tygodniu po umówieniu się telefonicznym 511 393 024 oraz 697 109 709