Synod o synodalności czytaj

W październiku 2021 roku w Kościele powszechnym rozpoczął się Synod o Synodalności. Papież Franciszek próbuje uświadomić nam, że jest to zgromadzenie wszystkich członków Kościoła. Poprzez wsłuchiwanie się w Ducha Świętego wierni, pasterze oraz Biskup Rzymu, jak owczarnia idąca przez życie, poznaje to, co Duch mówi do wszystkich kościołów na ziemi. Papież Franciszek zaznacza niejednokrotnie, że synod nie ma formy parlamentu. Rezultaty nie są zatem wolą większości. Są wynikiem starannego wysłuchania każdego członka wspólnoty Kościoła.

Pierwszy etap Synodu ma wymiar diecezjalny. Jest skierowany do nas wszystkich. To okazja, dzięki której uświadomimy sobie na jakim etapie budowania eklezjalnej wrażliwości jesteśmy. Pokaże nam, ile tak naprawdę wiemy o otaczającej nas wspólnocie wiernych. Prostym narzędziem które dostajemy jest ankieta. Ma ona formę kilkunastu pytań otwartych z dziesięciu różnych kategorii. Mamy nadzieję, że jak najwięcej parafian postara się ją wypełnić. Może mieć ona formę anonimową.

Ankiety można znaleźć na stoliku pod chórem oraz na stronie Diecezji Warszawko-Praskiej (diecezja.waw.pl) w zakładkach dotyczących Synodu. Wypełnione ankiety prosimy zanosić do przewodniczącego Zespołu Synodalnego w parafii Jakuba Szewczyka lub do ks. Dariusza Cempury do 15 marca. Istnieje możliwość wysłania ankiety pocztą na adres: Parafia św. o. Pio, ul. Fieldorfa 1, 03-984 Warszawa, z dopiskiem „Synod”. Można ją również wysłać elektronicznie (najlepiej plik PDF) na adres Sekretariatu Synodu DWP: synod@diecezja.waw.pl

Jesteśmy również świadomi tego, że nie wszystkie pytania mogą okazać się dla Was łatwe. Dlatego po niedzielnych Mszach o 11.30 w kościele będzie można zasięgnąć rady, jak ją wypełnić.