X Wielkopostne Spotkania Literacko-Muzyczne 17.03.2024